Yetişkinlerde Göğüs Hastalıkları

Tıpta ayrı bir uzmanlık dalı olan Göğüs Hastalıkları temelde akciğer ve hava yolları olmak üzere solunum sistemini etkileyen hastalıklarla ilgilenir. Solunum sistemi hastalıklarında en sık görülen şikayetler nefes darlığı, öksürük, balgam ve göğüs ağrısıdır.

 

Göğüs Hastalıkları branşının ilgi alanına farklı gruplardan hastalıklar girmektedir:

  • Akciğer enfeksiyonları: pnömoni (zatürre), akut bronşit, tüberküloz (verem) vb.
  • Hava yollarını tutan kronik hastalıklar: astım, KOAH, bronşektazi, kistik fibroz vb.
  • Akciğer kanseri
  • Akciğer dokusunu bozan hastalıklar: interstisiyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz vb.
  • Mesleki ve çevresel akciğer hastalıkları: silikoz, pnömokonyoz vb.
  • Akciğer damarlarını tutan hastalıklar: pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon, vb.
  • Akciğer zarını tutan hastalıklar: plörezi, plevral efüzyon, mezotelyoma, vb.
  • Uyku apnesi

 

 

Önemli Not

Göğüs Hastalıkları uzmanları 18 yaş ve üzerindeki bireylerde görülen solunum sistemi hastalıkları konusunda özel eğitim alarak Göğüs Hastalıkları Uzmanı diploması alan doktorlardır. Yukarıdaki şikâyet ve hastalıkları olan 18 yaş ve üstündeki hastaların Göğüs Hastalıkları uzmanları, 18 yaş altındakilerin Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve takibi uygundur.