dr. ramazan ersoy

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy

Yetişkin Alerji Hastalıkları ve Astım Uzmanı

İç Hastalıkları Uzmanı

Ramazan Ersoy Kimdir

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy Kimdir

1975 yılından Çanakkale’de doğan ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları ve sonrasında Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar bölümlerinde ihtisaslarını tamamladı.

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy’un Eğitim Hayatı

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy 2005 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde çalıştı ve 2009 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Alerji ve Klinik İmmünoloji Kliniğinden uzmanlığını aldı. 4 yıl boyunca Ege Üniversitesi Alerji Kliniği Laboratuvar sorumluluğu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy 2007 yılında yaptığı Zeytin Poleni Tekli Duyarlı Hastalarda Allergoid İmmünoterapinin etkinliğini gösteren çalışması ile birincilik ödülü ve Lateks Alerjisi Tanısında Nazal Provokasyon Testi çalışması ile üçüncülük ödülü almıştır. 2016 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak Alerjik Hastalıklar ile ilgili öğrencilere alerji hastalıkları ve astım konularında dersler vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy’un Çalışma Hayatı

2009 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Alerjik hastalıkların tanısı ve tedavisi için gerekli laboratuvarı kurmuştur. Dr. Ramazan Ersoy, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1200 hastaya alerji aşısı (immünoterapi) uygulamıştır. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul’da en çok alerjik hastalıkların tanısının konulduğu ve tedavinin uygulandığı bir laboratuvar haline gelmiştir. 2016 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak öğrencilere dersler vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy ve İstanbul Alerji Merkezi

2016-2017 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji Hastalıkları bölümünde çalışan Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy Şubat 2017 yılında İstanbul Alerji Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır. İstanbul Alerji Merkezi’nin Türkiye’de alerjik hastalıkların ve astımın tanı ve tedavisinde önemli bir adres olmasını amaçlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr Ramazan Ersoy, klinik tecrübe ve deneyimleri ile birlikte Türkiye’de alerjik hastalıklar ve astım hastalığının tanı ve tedavisinin gelişmesinde katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Uzmanlıkları

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy’un uzmanlık alanları

Yetişkin Alerji Uzmanı olması nedeniyle; alerjik astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, kurdeşen, temas alerjileri, herediter anjioödem, mastositoz gibi alerjik hastalıkları,

İç Hastalıkları Uzmanı olması nedeniyle diyabet troid hastalıkları, anemi halsizlik, ishal, kusma, karın ağrıları gibi tüm dahiliye hastalıkları konusunda uzmandır.  

Uyguladığı tanı yöntemleri deri prick testi, yama testi, solunum fonksiyon testleri, besin yükleme testleri, verilen havada nitrik oksid, ilaç alerji testleri, ter testidir.

Uyguladığı tedavi yöntemleri ise ilaç tedavisi, korunma, cilt altı enjeksiyon ve dil altı aşı tedavileridir.

Üye Olduğu Dernekler

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy Üye Olduğu Dernekler

Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Avrupa Alerji ve İmmunoloji ( European Academy of Allergy and Clinical Immunology EAACI)

Toraks Derneği

Türkiye solunum araştırmaları derneği ( TÜSAD )

İstanbul Tabipler Odası’nın da üyesidir.

Akademik Yayınlar

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Ersoy Akademik Yayınları

  1. Ramazan ERSOY, Mehmet ÜNSEL, F. Ömür ARDENİZ, Okan GÜLBAHAR, Nihal METE, Aytül Z. SİN, Ali KOKULUDAĞ. Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolüAsthma Allergy Immunol 2012;10:143-148
  1. AZ Sin, R Ersoy, O Gulbahar, O Ardeniz, NM Gokmen, A Kokuludag. Prevalence of Cypress Pollen Sensitization and Its Clinical Importance in Izmir, Turkey, With Cypress Allergy Assessed byNasal Provocation. J Investig Allergol Clin Immunol 2008; Vol. 18(1): 46-51
  1. Gokmen, N. M., Ersoy, R., Gulbahar, O., Ardeniz, O., Sin, A., Unsel, M., & Kokuludag,   Desensitization Effect of Preseasonal Seven-Injection Allergoid Immunotherapy with Olive Pollen on Basophil Activation: The Efficacy of Olive Pollen-Specific Preseasonal Allergoid Immunotherapy on Basophils (2012 ) International Archives of Allergy and Immunology, 159(1), 75-82.
  1. GÖKMEN, Nihal METE, and Ramazan ERSOY.  İlaç allerjilerinin tanısında kullanılan testler. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 28.1 (2008): 48-57.
  1. Unsel M, Mete N, Ardeniz O, Göksel S, Ersoy R, Sin A, Gulbahar O, Kokuludag A. The importance of nasal provocation test in the diagnosis of natural rubber latex allergy.  Allergy. 2009 Jun;64(6):862-7.
  1. M Ünsel, AZ Sin, Ö Ardeniz, N Erdem, R Ersoy, O Gulbahar, N Mete, A Kokuluda˘ g New Onset Egg Allergy in an Adult. Ege University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Division of Allergy and Clinical Immunology, Bornova-Izmir, Turkey J Investig Allergol Clin Immunol 2007; Vol. 17(1): 55-58
  1. M Ünsel, Ö Ardeniz, N Mete, R Ersoy, AZ Sin, O Gulbahar, A Kokuludag. Food Allergy due to Olive Division of Allergy and Clinical Immunology, Department of Internal Medicine, Ege University Medical School, Bornova-Izmir, Turkey
  1. Gulbahar, O; Ural, C; Ersoy, R; Gurlek, F; Koc¸, Z; Ardeniz, O ; Gokmen, N; Sin, A; Kokuludag, A What do we know about systemic hymenoptera allergy in Turkey? What happens before the patients reach an allergy clinic? Ege University Medical Faculty, Allergy and Immunology Department, Izmir, Turkey; Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
  1. Zafer ÇALIŞKANER, Can ÖZTÜRK, Emel CEYLAN, Sevgi PEKCAN, Özge YILMAZ, Sami ÖZTÜRK, Cenk CAN, Osman ŞENER, Ülkü YILMAZ TURAY, Nihal KOÇ, Ramazan ERSOY The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study
  2. 9. Ozgur Kartal, M.D., Baysan Abdullah, M.D., Ersoy Ramazan, M.D.,1 Gulec Mustafa, M.D., Calıskaner Zafer, M.D. and Sener Osman, M.D. Acute Urticaria Associated with Thyroid Papillary Carcinoma: A Case Report. Division of Immunology and Allergic Diseases, Gulhane Military Medical Academy and Medical School, Ankara, Turkey. Yedikule Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey. Ann Dermatol. 2012 Nov;24(4):453-454. English