ahmet akçay istanbul alerji merkezi

Prof. Dr. Ahmet Akçay

Çocuk Alerji, İmmünoloji ve Astım Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Ahmet Akçay Kimdir ?

Denizli’de doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini Denizli’de tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Akçay Denizli Anafartalar Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaparak uzman oldu.

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim hayatı

2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalıştı ve 2008 yılında Çocuk Alerjisi Uzmanlık diplomasını aldı. 2012 yılında Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar Uzmanlık diplomasını ve 2013 yılında Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlık diplomasını aldı. 2007 yılında Doçent, 2014 yılında profesör oldu.

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın yurt dışı deneyimi

Amerika’nın en iyi ilk 3 hastanesinden birisi olan Cincinnati Children Hospital’de Pediatric Allergy and Immunology departmanında misafir bilim adamı olarak çalışmıştır. Kliniğin başkanı olan Prof. Dr. Amal Assad ile birlikte çalışan Prof. Dr. Ahmet Akçay alerjik hastalıkların ve astımın tanı ve tedavisinde uygulanan yeni yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmuştur. Bu çalışması sırasında astım, besin alerjileri, besin alerjilerinde yükleme testleri, immünoterapi (alerji aşıları), egzama, ilaç alerjileri konusunda Amerika’da uygulanan yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmuştur. Amerika’da bulunduğu sürede Bernstein Allergy’de çalışma imkanı bulmuştur. Journal of Asthma editorü Prof. Dr. Jonathan Bernstein ile birlikte kısa süreli çalışma imkanı bulmuştur. Amerika’daki alerji kliniklerinin çalışma yöntemleri konusunda fikir sahibi olmuştur.

Cincinnati Children Hospitalda Pediatric Pulmonology bölümü tarafından dünyanın önde gelen pediatrik pulmonologlarından Prof. Dr. Robert Wood tarafından organize edilen 4 günlük bronkoskopi kursuna katılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay ve İstanbul Alerji

2013-2016 yılları arasında Liv Hospital Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan Prof. Dr. Ahmet Akçay Mart 2016 yılında İstanbul Alerji’yi kurarak İstanbul Alerji’nin Türkiye’de alerjik hastalıkların ve astımın tanı ve tedavisinde önemli bir adres olmasını amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Yönetim kurulu üyesi olup Türkiye’de alerjik hastalıkların tanı ve tedavisinin gelişmesinde katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay aşağıdaki videoda kendini anlatıyor. İzleyebilirsiniz

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın uzmanlık alanları

Çocuk Alerji Uzmanı olması nedeniyle; alerjik astım, alerjik nezle, egzama, besin alerjileri, ilaç alerjileri, kurdeşen, temas alerjileri, heriditer anjioödem, mastositoz gibi alerjik hastalıkları,

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı olması nedeniyle; zatürre, tekrarlayan zatürre, bronşektazi, kistik fibrozis, kronik akciğer hastalıkları, kronik öksürük, uyku sorunları, sık tekrarlayan öksürük gibi çocuk göğüs hastalıkları,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olması nedeniyle sağlam çocuk takibi, gaz ağrısı, çocukluk çağı aşıları, büyüme gelişme geriliği, iştahsız çocuk, kilo alamama, ishal, kusma, karın ağrıları gibi tüm çocukluk çağı hastalıkları konusunda uzmandır.  

Uyguladığı tanı yöntemleri deri prick testi, yama testi, solunum fonksiyon testleri, besin yükleme testleri, verilen havada nitrik oksid, ilaç alerji testleri ve ter testidir.

Uyguladığı tedavi yöntemleri ise ilaç tedavisi, korunma, cilt altı enjeksiyon ve dil altı aşı tedavileridir.

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz. 

Uzmanlıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Ahmet Akçay aynı zamanda Çocuk Alerji Uzmanı (Yeni adıyla Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı) ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanlıkları olan çok az sayıdaki doktordan biridir.

Çocuk Alerji Uzmanı (Yeni adıyla Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı) olarak Prof. Dr. Ahmet Akçay

Doğumdan  18 yaşına kadar görülen astım, egzama, besin alerjisi, kurdeşen, ilaç alerjileri gibi tüm alerjik hastalıklar konusunda eğitim almış ve bu konuda uzmanlık diploması olan uzman doktordur. Çocuk alerji uzmanları çocuklarda görülen alerjik hastalıklar ve astım konusunda özel eğitim alan ve bu konuda deneyimli olan uzmanlardır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak Prof. Dr. Ahmet Akçay 

Çocuklarda görülen kistik fibrozis, kronik akciğer hastalığı, bronşektazi, kronik öksürük, uyku sorunları, zatürre ve tekrarlayan zatürre hastalıkları konusunda eğitim alarak çocuk alerji uzmanlığı yanında çocuk göğüs hastalıkları uzmanlığı da olan nadir uzmanlardan birisidir.

Çocuk Doktoru olarak Prof. Dr. Ahmet Akçay

Prof. Dr. Ahmet Akçay Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığı yanında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıdır. Bu nedenle Prof. Dr.Ahmet Akçay özellikle sık öksürük veya alerjiye eğilimli olan çocukların normal takipleri, aşı ve beslenme takiplerini de yapmaktadır. Ayrıca bir çocuk doktoru arayışına girmenize gerek yoktur.

 

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz. 

Yurt Dışı Deneyimleri

Prof. Dr. Ahmet Akçay Amerika’da Cincinnati şehrindeki üniversite ve kliniklerde bulunmuş ve alerji konusunda Amerika’daki yenilikleri takip etme imkanı bulmuştur. Fırsat buldukça yurt dışındaki alerji kliniklerinde bulunmayı ve yenilikleri Türkiye’ye getirmeyi amaçlamaktadır.

Amerika’nın en iyi ilk 3 hastanesinden birisi olan Cincinnati Children Hospital’de Çocuk Alerji ve İmmünoloji departmanında misafir bilim adamı olarak 2014 yılında Prof. Dr. Amal Assad ile birlikte çalışmıştır. Astım, immünoterapi, besin alerjisi testleri ve yükleme testleri, yama testleri konularında deneyimlerini artırmıştır. Buradaki yeni bilgileri Türkiye’ye kazandırmaya çalışmaktadır.

Journal of Asthma editorü Prof. Dr. Jonathan Bernstein ile birlikte kısa süreli çalışma imkanı bulmuştur. Amerika’daki alerji kliniklerinin çalışma yöntemleri konusunda fikir sahibi olmuştur.

Family Allergy kliniğinde de kısa süreli bulunma imkanı bulup alerjik hastalıklara yaklaşım ve alerji kliniği çalışma sistemlerini öğrenme imkanı bulmuştur.

Cincinnati Children Hospital’da Pediatric Pulmonology bölümü tarafından dünyanın önde gelen pediatrik pulmonologlarından Prof. Dr. Robert Wood tarafından organize edilen 4 günlük bronkoskopi kursuna katılmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz. 

Üye Olduğu Dernekler

Prof. Dr. Ahmet Akçay Türkiye’de faaliyet gösteren alerji, immünoloji ve çocuk sağlığı ve hastalıkları dernekleri üye olduğu derneklerdir.  Ayrıca  European Academy of Allergy and Clinical Immunology derneğine de üyedir.

-Çocuk Alerji ve Astım Akademisi (Yönetim kurulu üyesi)
-Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği,
-Türk Pediatri Derneği,

-Milli Pediatri Derneği,
-Toraks Derneği
-İstanbul Tabipler Odası’nın da üyesidir.

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz. 

Akademik Yayınları

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın yayınları uluslararası ve ulusal birçok dergide yayınlanmış olup 100’ün üzerindedir. Bu yazılar alerji, çocuk göğüs hastalıkları ve çocuk sağlığı hastalıkları konusundadır.

ULUSLARARASI YAYINLAR 

A26. Duksal F, Becerir T, Ergin A, Akcay A, Guler N. The prevalence of asthma diagnosis and symptoms is still increasing in early adolescents in Turkey. Allergol Int. 2014 Jun;63(2):189-97.Full Text

A25. Tamay Z, Akcay A, Ergin A, Guler N. Is there a link between dietary habits and prevalence of allergic rhinitis in 6 to 7-year-old schoolchildren in Istanbul, Turkey. Allergology İnternational  (Yayınlanmak üzere kabul edildi) (SCI Expanded). Basımda

A24. Tamay Z, Akcay A, Ergin A, Guler N. Prevalence of allergic rhinitis and risk factors in 6- to 7-year- old children in İstanbul, Turkey 
Turk J Pediatr. 2014 Jan-Feb;56(1):31-40. (SCI Expanded). Full Text

A23. Akcay A, Tamay Z, , Ergin A, Guler N. Prevalence of atopic eczema among Turkish adolescents and risk factors. Pediatr Dermatol. 2014 May-Jun;31(3):319-25. (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A22. Buyuktiryaki AB, Civelek E, Can D, Orhan F, Aydogan M, Reisli I, Keskin O, Akcay A, Yazicioglu M, Cokugras H, Yuksel H, Zeyrek D, Kocak AK, Sekerel BE; Turkish Pediatric Asthma Research Group (TURPEDAS). Predicting hospitalization in children with acute asthma. J Emerg Med. 2013;44(5):919-27. (SCI Expanded). Full Text

A21. Tamay Z, Akcay A, Ergin A, Guler N. Effects of dietary habits and risk factors on allergic rhinitis prevalence among Turkish adolescents.  Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(9):1416-23. (SCI). (Corresponding author)Full Text

A20. Akcay A, Tamay Z, Hocaoglu AB, Ergin A, Guler N. Risk factors affecting asthma prevalence in adolescents living in Istanbul, Turkey. Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Aug 19. pii: S0301-0546(13)00196-1. (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A19. Duksal F, Akcay A, Becerir T, Ergin A, Becerir C, Guler N. Rising trend of allergic rhinitis prevalence among Turkish schoolchildren. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(9):1434-9. (SCI). (Corresponding author) Full Text

A18. Becerir T, Akcay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C, Guler N. Prevalence of asthma, local risk factors and agreement between written and video questionnaires among Turkish adolescents. Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Aug 19. (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A17. Akcay A, Tamay Z, Ones U, Guler N. What do child daycare center teachers know about atopic dermatitis? Pediatr Dermatol. 2013 Aug 13. doi: 10.1111/pde. (2013). (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A16. Kalpaklıoglu F, Kalkan KI, Akcay A et al, “ Awareness of Allergy” World Allergy Organ J, 4, 170-178 (2011).Full Text

A15. Yuksel H, Can D, Reisli I, Uzuner N, Orhan F, Cevit O, Tahan F, Canitez Y, Kuyucu S, Boz AB, Akcay A,Yılmaz O. Characteristics and Prognosis of Childhood Atopic Dermatitis: A Multicenter Study in Turkey. Int Arch Allergy Immunol. 152:362-367 (2010) (SCI Expanded). Full Text

A14. Z. Tamay, A. Akçay, Kılıç G., Peykerli G., Devecioğlu E, Ones U ve N. Güler, “Corrosive poisoning mimicking cicatricial pemphigoid: Munchausen by Proxy, Child: Care, Health & Development, 33, 496-499 (2007). (SCI Expanded). Full Text

A13. Tamay, Z., A. Akcay, Ones, U., Guler, N., Kilic, G. ve M. Zencir, “Prevalence and Risk Factors for Allergic Rhinitis in Primary School Children,” Int J Pediatr Otorhinolaryngol71, 463-471 (2007). (SCI). (Corresponding author) Full Text

A12. A. Akcay, Uğur-Baysal, S. ve T. Yavuz, “Factors İnfluencing Outcome of İnpatient Pediatric Resuscitation,”Turk. J. Pediatr48, 313-322 (2006). (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A11. A. Akcay, Kara, CO., Dagdeviren, E. ve M. Zencir, “The Variation of Tonsils Size in 4-17 Yr-Old School Children,” J Otolaryngol, 35, 270-274 (2006).  (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A10. A. Akçay, Tamay, Z., İnan, M., Gürses, D., Zencir, M., Öneş, Ü. ve Güler. N, “Denizli’deki 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Alerjik Hastalık Belirtilerinin Yaygınlığı,” Turkish Archives of Pediatrics,  41,  81- 86 (2006). (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A9. A. Akcay, Tamay, Z., Dağdeviren, E., Guler, N., Ones, U., Kara, CO. ve M. Zencir, “Childhood Asthma and Its Relationship with Tonsillar Tissue” Asian Pac J Allergy Immunol24, 129-134 (2006). (SCI Expanded).(Corresponding author) Full Text

A8. Tamay, Z., A. Akcay, Kilic, G., Suleyman, A., Ones, U. ve N. Guler, “Are Physicians Aware of Obstructive Sleep Apnea in Children?,” Sleep Med7, 580-584 (2006). (SCI Expanded). Full Text

A7. Ones, U., A. Akcay, Tamay, Z., Guler, N. ve M. Zencir, “Rising Trend of Asthma Prevalence Among Turkish Schoolchildren (ISAAC Phases I and III),” Allergy61, 1448-1453 (2006). (SCI). (Corresponding author) Full Text

A6. Ones, U., A. Akcay, Tamay, Z., Guler, N. ve M. Dogru, “Asthma Knowledge Level of Primary Schoolteachers in Istanbul, Turkey” Asian Pac J Allergy Immunol, 24, 9-15 (2006). (SCI Expanded). (Corresponding author) Full Text

A5. Tamay, Z., Guler, N., Ones, U., Leman, OD. ve A. Akcay, “Thoracic Three-Dimensional Spiral CT Findings of an İnfant with Spondylothoracic Dysostosis,” Indian J Pediatr, 72, 367, (2005). (SCI Expanded). Full text 

A4. A. Akcay, Yavuz, T., Semiz, S., Bundak, R. ve M. Demirdoven, “Pseudohypoaldosteronism Type 1 and Respiratory Distress Syndrome,” J Pediatr Endocrinol Metab15, 1557-1561 (2002). (SCI Expanded).(Corresponding author) Full Text

A3. Yavuz, T., A. Akcay, Omeroglu, RE., Bundak, R. ve M. Sukur, “Ultrasonic Evaluation of Early Atherosclerosis in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus,” J Pediatr Endocrinol Metab15, 1131-1136 (2002). (SCI Expanded). Full Text

A2. Yalcin, I., Somer, A., A. Akcay, Buyukbabani, N., Salman, N. ve N. Guler, “Myofibroblastic Tumors İnvolving Bilateral Adrenal Glands and Skin in A Patient with Common Variable İmmunodeficiency,”  J Pediatr Surg37, 124-126 (2002). (SCI). Full Text

A1. Aydınlı, N., Çalışkan, M. ve A. Akçay, “Nörofibromatozis Tip 1’de Klinik ve Nöroradyolojik Bulgular: 23 olgu,”Turkish Archives of Pediatrics, 33, 159-162 (1998). (SCI Expanded). Full Text

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

B9. Akcay, A., Tamay, Z., Ones, SU. ve Guler N, “Asthma knowledge level of teachers in child day care center” Annual Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI), Journal of Allergy and Clınıcal Immunology Vol: 131 Issue: 2 Supplement: S Pages: AB107-AB107, 2013 Full Text

B8. Tamay, Z, A. Akcay, Guler, N., Süleyman, A., Kılıç, G.  ve U. Ones, “Does Childhood Asthma Affect The Quality of Life Of Caregivers?,” 62th Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 2007. Full Text

B7. Tamay, Z., A. Akcay, Öneş, U., Güler, N. ve M. Zencir, “Contribution Of Different Risk Factors for The Rising Trend in Allergic Diseases,”  XXvth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, Austria, 2006.  Full Text

B6. Tamay, Z., Ones, U., Güler, N., Gokcay, G.  ve A. Akcay, “Tuberculin Responses in Turkish Asthmatic Children,”XXIIIth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Amsterdam, Vol. 1, 277, 2004.Full Text

B5A. Akcay, Dağdeviren, E., Zencir, M., Öneş, Ü., Güler, N. ve Z. Tamay,  “Prevalence of Atopic Eczema and The Relating Factors of Eczema Among 6-7 Yr-Old Schoolchildren in Denizli, Turkey,” 60th Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, San Francisco, Vol. 113, 7A, California, 2004. Full Text

B4A. Akcay,  Kara, C.O., Dağdeviren, E., Zencir, M., Ones U., Guler, N. ve Z. Tamay, “Prevalence of Asthma Symptoms and The Contribution of Adenotonsillar Tissue İn 4-17 Yr-Old School Children in Denizli, Turkey,” III. Balkan Congress of Allergy and Clinical Immunology. XI. Turkish Congress of National Society of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Allergy Hypersensitivity Asthma, İstanbul, Vol. 1, 3, Turkey, 2003. Full Text

B3. Yavuz, T., A. Akçay, Omeroglu RE, Bundak R  R. ve Z. Bilgen, “Ultrasonic Evaluation of Early Atherosclerosis by Measurement of The Thickness of The Common Carotid Artery Wall in Children and Adolescents with İnsulin-Dependent Diabetes Mellitus,” VII. Balkan Meeting on Pediatric Cardiology and Pediatric Cardiac Surgery, Athens, Vol. 1, 38, Greece, 2000. Full Text

B2. A. Akçay, Uğur-Baysal, U. ve A. Bulut, “Outcome and Factors İnfluencing Outcome of Life Support in Children,”XXII. International Congress of Pediatrics, Amsterdam, Vol. 1, 404, 1998. Full Text

B1. Aydınlı,  N., A. Akçay, Çalışkan, M. ve M. Özmen, “Neurofibromatosis Type 1: A Descriptive Analysis of The Disorder and MRI Findings in 21 Patients,” 6eme Transmed de la Pediatrie – 34th Turkish Paediatric Association Congress, İstanbul, Vol. 1, 203, Turkey, 1998. Full Text

ULUSAL YAYINLAR

D17. A. Akçay, “Allerjik Rinitte Çocuk Hasta” Türkiye Klinikleri Allerji Özel Sayısı, 3(1), 55-60 (2010). Full Text

D16. A. Akçay, “Özel durumlar”: Editör Şekerel BE, Çocukluk Çağı Astımı, 1. Baskı, Ankara, Poyraz Yayıncılık, 170-182, (2009). Full Text

D15. Akçay A. Hava Kirliliğinin Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye Klinikleri Hava Kirliliği ve Solunum Sistemi Özel Sayısı, 1, 36-41, (2008). Full Text

D14. A. Akcay, Tamay, Z., Dağdeviren, E., Zencir, M., Öneş, U. ve N. Güler, “Denizli’deki 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Hastalıklarının Prevalansları” Ege Pediatri Bülteni Dergisi 46, 145 -150 (2007). Full Text

D13. Kılıç, G., Tamay, Z., Yıldız, İ., A. Akçay, Bakır, B. ve N. Güler, “Pulmoner Sekestrasyon Olgusu ve Radyolojik Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması,” Çocuk Solunum Dergisi1, 32-36 (2006). Full Text

D12. A. Akcay, Gürses, D., Özdemir, Ö., Ergin, H., Kılıç, İ. ve A. Sarıoğlu-Büke, “Üç Olgu Nedeniyle Akciğer Kist Hidatiğine Yeniden Bakış,” Düzce Tıp Fakültesi Dergisi3, 29-31 (2003). Full Text

D11. Tamay, Z., A. Akçay ve Ü. Öneş, “Çocuklarda Tekrarlayan Pnömonilere Yaklaşım,” Çocuk Dergisi, 5, 10-14, (2005). Full Text

D10. A. Akcay, “Akut Astım Tedavisi,” Çocuk Solunum DergisiÖzel sayı, 10-15 (2005). Full Text

D9. A. Akçay, Gürses, D., Ayşegül, Ö., Kılıç, İ. ve H. Ergin, “Denizli İlindeki Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri,” Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi6, 15-19 ( 2005). Full Text

D8. Gürses, D., A. Akçay, Çakaloz, İ., Kılıç, İ., Ergin, H. ve CO. Kara, “Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Değerlendirilmesi,” Çocuk Dergisi4,  98-101 (2004). Full Text

D7. A. Akcay, Öneş, Ü., Güler, N., Tamay, Z. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Müdürlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” Ege Pediatri Bülteni11, 181-187 (2004). Full Text

D6. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda Beslenme Sorunları,” Galenos6, 13-16, (2002). Full Text

D5. D. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları,” Galenos, 6, 17-23, (2002). Full Text

D4. Gürses, D., Özdemir, A., A. Akçay, Semiz, S. ve İ. Kılıç, “Akut Hepatit A Enfeksiyonunun Prodromal Döneminde Meningoensefalit Tablosu (Bir Olgu Nedeniyle),” Çocuk Dergisi,  2, 99-101( 2002). Full Text

D3. A. Akçay, Pakdemirli, E., Polat, A. ve B. Topuz, “Bebeklerde Solunum Sıkıntısının Nadir Bir Nedeni Olarak Subglottik Hemangiom ve Yüksek Doz Oral Metilprednizolon,” Çocuk Dergisi, 2,53-56, (2002). Full Text

D2. A. Akçay ve U. Uğur-Baysal, “Çocuklarda Yaşam Desteği,” Hipokrat, 81,15-23 (1999). Full Text

D1. Gökçay, G., Yazgan, Ş. ve A. Akçay, “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslar arası Yasa: Bebek Beslenmesi Serbest Pazar Koşullarına Bırakılamaz,” Çocuk Forumu, 1, 7-8, (1998). Full Text

ULUSAL BİLDİRİLER

E57. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Denizli İli’ndeki egzema prevalansındaki artış ve bu artışı etkileyen risk faktörleri (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 166 (PS-72), Çeşme, 2013. Full Text

E56. Tamay Z, Akçay A, Babayiğit Hocaoğlu A, Demir F, Tahtakesen TN ve Güler N. Beslenme alışkanlıklarının atopic dermatite etkisi. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-71), Çeşme, 2013. Full Text

E55. Akçay A, Tamay Z, ve Guler N. 8. Atopik egzamanın risk faktörleri. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-70), Çeşme, 2013. Full Text

E54. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ü ve Guler N. İstanbul’daki anaokulu öğretmenlerinin atopic egzema hakkındaki bilgi seviyeleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 165 (PS-69), Çeşme, 2013. Full Text

E53. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Denizli İli’ndeki astım ve astım semptomları prevalanslarındaki artış ve bu artışı etkileyen risk faktörleri (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150-151 (PS-34), Çeşme, 2013. Full Text

E52. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Ergin A, Becerir C ve Güler N. İnternational Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) yazılı ve video anket arasındaki uyum. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-33), Çeşme, 2013. Full Text

E51. Becerir T, Akçay A, Duksal F, Becerir T, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-32), Çeşme, 2013. Full Text

E50. Duksal F, Akçay A, Becerir T, Ergin A, Becerir C ve Güler N. Okul çocuklarında alerjik rinit prevalansının artış trendi (ISAAC 3). 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 150 (PS-31), Çeşme, 2013. Full Text

E49. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Diyet alışkanlıklarının alerjik rinit prevalansına etkileri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-30), Çeşme, 2013. Full Text

E48. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Alerjik rinit prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-29), Çeşme, 2013. Full Text

E47. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen diyet alışkanlıkları. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-28), Çeşme, 2013. Full Text

E46. Akçay A, Tamay Z ve Güler N. Astım prevalansını etkileyen risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 149 (PS-27), Çeşme, 2013. Full Text

E45. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ü ve Güler N. İstanbul’daki anaokulu öğretmenlerinin astım hakkındaki bilgi seviyeleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 148 (PS-26), Çeşme, 2013. Full Text

E44. Akçay A, Tamay Z, Öneş Ö, Güler N. İstanbul’da 13-14 yaş okul çocuklarında astım semptomlarının yazılı ve video anketle prevalansları ve potansiyel risk faktörleri. 8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Konuşma Özetleri ve Bildiriler Özet Kitabı, 148 (PS-25), Çeşme, 2013.  Full Text

E43. Celtik C, Yukselen A, Emiroglu H, Akcay A, “Beş Yaş Altı Çocuklarda Kronik Kabızlık Etyolojisinde Besin Allerjisinin Rolü” XIX Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Özet Kitabı, 67 (P-066), Antalya, 2012. Full Text

E42. Celtik C, Yukselen A, Akcay A, Emiroglu H, Uçak R, “Beş Yaş Altı Çocuklarda Tanısı Konulmamış İnatçı Kusma Etyolojisinde Besin Allerjisinin Rolü” XIX Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Özet Kitabı, 67 (P-065), Antalya, 2012. Full Text

E41. İnce T, Ergin A, Becerir C, Akçay A, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Prevelansı” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P047), Anatalya, 2009.Full Text

E40 Becerir C, Ergin A, İnce T, Akçay A, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevelansının ISAAC Video Anketle Değerlendirilmesi” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P048), Anatalya, 2009. Full Text

E39. İnce T, Ergin A, Becerir C, Akçay A, Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi” XVII Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 65 (P049), Anatalya, 2009. Full Text

E38· Özsarı T, Çakaloz B, Güçtürk İ, Karaca A, Azdemir Ü, Akçay A, “Allerjik Rinit Semptomlarını Taklit Eden Tik Bozukluğu Olgusu”, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 85 (P147), Kıbrıs, 2008. Full Text

E37·     Yüksel H, Can D, Reisli İ, Uzu8ner N, Orhan F, Cevit Ö, Tahan F, Canıtez Y, Kuyucu S, Bingöl-Boz A, Akçay A, Yılmaz Ö, “Çocukluk Çağı Atopik Dertmatitinin Özellikleri ve Prognozu: Türkiye’de Çok Merkezli Bir Çalışma”, XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 72 (P099), Kıbrıs, 2008. Bu çalışma üçüncülük ödülü almıştır Full Text

E36. Özsarı T, Becerir C, Akçay A, “Denizli İlinde’ki Astım ve Allerjik Rinitli Çocukların Prick Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi” XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 62 (P066), Kıbrıs, 2008. Full Text

E35. Candemir M, Çakaloz B, Parlaz N, Küçüktaşcı K, Akçay A, “Ürtikeri Taklit Eden Anksiyete Bozukluğu Olgusu”,XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 77 (P136), Anatalya, 2007. Full Text

E34. Duksal F, Küçüktaşcı K, Becerir C, Akçay A, ”Bir Olgu Nedeniyle Genel Değişken İmmun Yetersizlik’’, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 73 (P123), Anatalya, 2007. Full Text

E33. Duksal F, Akç.ay A, Gedik AH, Tamay Z, Güler N, Öneş Ü, “İstanbul’daki ana sınıfı öğretmenlerinin allerjik rinit hakkında bilgi düzeyleri”,  XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 63 (P083), Anatalya, 2007.Full Text

E32. Tamay, Z., Kılıç, G., A. Akçay, Öneş, Ü., Güler, N., Güzel, EP., Özarmağan, G. ve R. Küçükoğlu, “Çoğul İlaç ve Besin Alerjisinin Eşlik Ettiği Bir Sikatrisyel Pemfigoid Vaka Sunusu,” XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi,Özet Kitabı, 52 (P113), İzmir, 2005. Full Text

E31. A. Akçay, Tamay, Z., Kılıç, G., Devecioğlu, E., Peykerli, G., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Muchausen By Proxy Sendromu: İki Kardeşin Ev Temizlik Ürünüyle Zehirlenmesi,” 2. Uludağ pediatri Kış Kongresi, Özet Kitabı, (P39), Bursa, 2006. Full Text

E30. Kılıç, G., Tamay, Z.,  A. Akçay ve  N. Güler, “Astim Ile Karısabılen Nadır Bır Konjenital Anomalı: Vasküler Ring,”28. Pedıatrı Günlerı, 270 (P46),  İstanbul, 2006. Full Text

E29. Tamay, Z., Guler, N., Kılıç, G., Suleyman, A., A. Akcay. ve Ones. Ü, “Çocukluk Çağı Astımı Annelerin Yaşam Kalitesini Etkiliyor Mu?,” XIV. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (P101), Antalya, 2006. Full Text

E28. A. Akçay, Tamay, Z.,  Öneş, Ü. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-12 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit ve Semptomlarının Prevalanları  (ISAAC Faz I),” 49. Milli Pediatri Kongresi Kongresi, Özet Kitabı, 302 (MP3), İstanbul, 2005. Full Text

E27. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z. ve  N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Prevalansı  (ISAAC Faz I),” III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi,Özet Kitabı, 154 (P12), Ankara, 2005. Full Text

E26. A. Akçay, Tamay, Z.,  Öneş, Ü. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki 6-7 Yaş ve 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Diğer Allerjik Hastalıklarının Prevalanları  (ISAAC Faz I),” XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 29 (P23), İzmir, 2005. Full Text

E25. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z. ve N. Güler, “İstanbul İlindeki Okul Çocuklarında Astım ve Semptomlarının Artan Prevalansı (ISAAC III),” 1. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Özet Kitabı, (P1), Bursa, 2005 (Poster 3 ödülü).   Full Text

E24. A. Akçay, Öneş, Ü., Güler, N., Tamay, Z. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Müdürlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” 48. Milli Pediatri Kongresi 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu, Özet Kitabı, 361-362, Samsun, 2004. Full Text

E23. Öneş, Ü., A. Akçay, Tamay, Z., Güler, N. ve M. Doğru, “İstanbul İlindeki İlkokul Öğretmenlerinin Astım Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Etkiliyen Faktörler,” XII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Özet Kitabı, 28 (S021), Antalya, 2004 (Sözlü bildiri). Full Text

E22. A. Akçay, Dağdeviren, E., Zencir, M., Güler, N. ve Ü. Öneş, “Denizli İl Merkezinde 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri (Sözlü Bildiri),” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 218, İstanbul, 2003.  Full Text

E21. A. Akçay, Dağdeviren, E., Zencir, M., Güler, N. ve Ü. Öneş, “Denizli İl Merkezinde 6-7 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 47. Milli Pediatri Kongresi,Özet Kitabı, İstanbul, 2003.  Full Text

E20 Tamay, Z., Leman, ÖD., Güler, N., Öneş, Ü., A. Akçay ve B. Taravari, “Hışıltılı Çocuk Nadir Bir Nedeni: Çift Çıkışlı Aorta Anomalisi,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul, 2003. Full Text

E19. Tamay, Z., Güler, N., Leman, ÖD., Öneş, Ü. ve A. Akçay, “Spondilokostal Disostos: Göğüs Kafesi Deformitesinin Üç Boyutlu Spiral Tomografi Bulguları,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E18. A. Akçay, Tamay, Z., Güler, N., Öneş, Ü., Leman, ÖD. ve B. Taravari, “Sol Total Atelekteziyle Başvuran Bir Bronşial Astım Olgusunda Parsiyel Ig A Eksikliği ile Birlikte Akciğer Tüberkülozu,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E17. A. Akçay, Kara, CO., Dağdeviren, E. ve M. Zencir, “4-17 Yaş Çocuklarda Tonsil Büyüklüğünün Yaşa Göre Değişimi ve Tonsil Hipertrofisi ile İlişkili Semptomlar,” 47. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, İstanbul 2003. Full Text

E16. Gürses, D., Sözeri-özdemir, A., A. Akçay ve Kılıç. İ, “Akut Hepatit A Enfeksiyonunun Prodromal Döneminde Meningoensefalit Tablosu (Bir Olgu Nedeniyle),” 24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P17), İstanbul, 2002. Full Text

E15. A. Akçay, Gürses, D., Özdemir, A., Kılıç, İ., Polat, A., Ergin, H. ve M. Cinbiş, “Pediatrik Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi: 1996-2001,”  24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, 30 (P23), İstanbul, 2002. Full Text

E14. A. Akçay, Polat, A. ve İnan. M, “İki Olgu Nedeniyle Brucellozis,” 24. Pediatri Günleri ve 4. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, 45 (P47), İstanbul, 2002. Full Text

E13. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve Güler. N, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım ve Diğer Allerjik Hastalıkların Prevalansı,” X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (BP17), Adana, 2002. Full Text

E12. Gürses, D., A. Akçay, Çakaloz, İ., Kılıç, İ., Ergin, H. ve CO. Kara, “Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Değerlendirilmesi,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 232 (PB112), Mersin, 2002. Full Text

E11. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Astım Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (PB9), Mersin, 2002.   Full Text

E10. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Ekzema Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (PB10), Mersin, 2002. Full Text

E9. A. Akçay, İnan, M., Gürses, D., Öneş, Ü. ve N. Güler, “Denizli İl Merkezinde 13-14 Yaş Okul Çocuklarında Allerjik Rinit Prevalansını Etkiliyen Risk Faktörleri ve Sosyoekonomik Durumun Etkileri,” 46. Milli Pediatri Kongresi,Özet Kitabı, (PB7), Mersin, 2002.  Full Text

E8. A. Akçay, Gürses, D., Sözeri-Özdemir, A., Gökşin, İ. ve E. Kıter, “Diz Artroskopisi Sonrası Derin Ven Trombozu ve Akut Osteomyelitle İlişkisi,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 225 (PB81), Mersin, 2002.  Full Text

E7. A. Akçay, Gürses, D. ve Sözeri-Özdemir. A, “Dissemine İntravasküler Koagulopati Sonrası Hemolitik Üremik Sendrom,” 46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 225 (PB82), Mersin, 2002.  Full Text

E6. Gürses, D., Özdemir, Ö., A. Akçay, Kılıç, İ., Ergin, H., Sarıoğlu-Büke, A. ve Ö. Herek, “Çocukluk Çağında Akciğer Kist Hidatiği: Üç Olgu Sunumu,”  46. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, 234 (PB118), Mersin, 2002.  Full Text

E5. A. Akçay, Uğur-Baysal, U., Yavuz, T. ve M. Çalışkan, “Çocuklarda Yaşam Desteğinin Nörolojik Sonuçları,”Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P37), İstanbul, 2001. Full Text

E4. Polat, A., A. Akçay, Topuz, B. ve E. Pakdemirli, “Vaka Sunumu: Subglottik Hemangiom,” Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P20), İstanbul, 2001. Full Text

E5. A. Akçay, Yavuz, T., Demirdöven, M. ve R. Bundak, “Ventriküler Taşikardi ve Respiratuar Distres Sendromlu Pseudohipoaldesteronizm Tip 1 Olgu Sunumu,” Uluslar arası Katılımlı 23. pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, (P17), İstanbul, 2001.

E2. A. Akçay, Uğur-Baysal, S. ve A. Bulut, “Çocuklarda Yaşam Desteğinin Sonuçları Ve Etkileyen Değişkenler,” XLII. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı, (J2), Kayseri, 1998. Full Text

E1. Yalçın, I., Salman, N., Somer, A., A. Akçay ve N. Büyükbabani, “Genel Değişken İmmun Yetersizlik İle Birlikte Bulunan İki Taraflı Surrenalde Ve Deride Myofibroblastik Tipte Tümör Olgusu,” VIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Özet Kitabı, (P31), İzmir, 1998. Full Text

DİĞER YAYINLAR

F9. Öneş Ü, Akçakaya N, SapanN, Güler N, Demir E, Karaman Ö, Yazıcıoğlu M, Tamay Z ve Akçay A (Çocuk Alerji ve Astım Akademisi). Besin Alerjisi Tanı ve Tedavi Protokolü. Mart 2013.

F8. Öneş Ü, Akçakaya N, SapanN, Güler N, Demir E, Karaman Ö, Yazıcıoğlu M, Tamay Z ve Akçay A (Çocuk Alerji ve Astım Akademisi). Çocuk Alerji Terimleri Sözlüğü, Sözlük Dergisi, 2013; 1(4): 1-31 Sözlük Dergisi. Full Text

F7.Akçay A. Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler. Alerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi 2012.  Full Text

F6. A. Akçay, “Allerjik Rinitte Çocuk Hasta” Türkiye Klinikleri Allerji Özel Sayısı, 3(1), 55-60 (2010) Full Text

F5. A. Akçay, “Özel durumlar”: Editör Şekerel BE, Çocukluk Çağı Astımı, 1. Baskı, Ankara, Poyraz Yayıncılık, 170-182, (2009) Full Text

F4. Akçay A. Hava Kirliliğinin Akciğer Gelişimi Üzerine Etkileri, Türkiye Klinikleri Hava Kirliliği ve Solunum Sistemi Özel Sayısı, 1, 36-41, (2008). Full Text

F3. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları,” Galenos, 6, 17-23, (2002). Full Text

F2. Polat, A. ve A. Akçay, “Çocuklarda Beslenme Sorunları,” Galenos6, 13-16, (2002). Full Text

F1. A. Akçay ve U. Uğur-Baysal, “Çocuklarda Yaşam Desteği,” Hipokrat, 81,15-23 (1999). Full Text

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz. 

Kongre ve Konuşmaları

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın kongre ve konuşmaları genellikle çocuk alerji ve astım ile ilgilidir. Prof. Dr. Ahmet Akçay hala konuşmalar yapmakta ve bilimsel yazılar yazmaktadır. Akademik olarak da aktif olarak ders anlatmaya devam etmektedir.

ULUSAL KONGRE KONUŞMALARI

16. A. Akçay. Şehir Çocuklarında Astım. 10. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Marmaris, 2016

18. A. Akçay  Besin alerjisine alerjist gözüyle yaklaşım. V. PUADER Kongresi, Antalya, 2015

17. A. Akçay IgE yüksekliğine yaklaşım. XXII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2015,

16. A. Akçay. Şehir Çocuklarında Astım. 10. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Çeşme, 2015

15. A. Akçay. Atopik dermatitli çocukta cilt bakımı. XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2014,

14. A. Akçay. Astım atak tedavisinde inhale steroidler. 9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Kıbrıs, 23-26 Nisan, 2014

13. A. Akçay. İnek sütü alerjisinde klinik. XX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2013,

12. A. Akçay. Astım ve Egzersiz. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Çeşme, 2013

11. A. Akçay, Allerji ve immünoloji eğitimi nasıl olmalıdır? Dünyadaki durum, XX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2012,

10. A. Akçay, Nanopartiküller ve Allerji, 7. Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 3-5 Mayıs 2012, Eskişehir.

9. A. Akçay, Allerjik Hastalıklarda Alternatif tıp, 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri hemşireliği Kongresi, 3-6 Nisan 2012, İstanbul.

8. A. Akçay, Astım ve Egzersiz, 8. Uludağ pediatri kış Kongresi, Bursa, 19.3.2012.

7. A. Akçay, Kimlerden Allerji Testi istenir? 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 28 – 31 Mart 2011.

6. A. Akçay, “ Allerjik Rinitte Tedavi İlkeleri” XVIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2010.

5. A. Akçay, “Astım Tedavisinde İnhalasyon Teknikleri”, VI Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2010.

4. A. Akçay, “ Astımda Özel Durumlar-Obesite” XVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2009.

3. A. Akçay, Astım Kontrolünde Semptomlar, XVI. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 19-23 Kasım, 2008, Kıbrıs.

2. A. Akçay ve G. Kılıç, “Burun Tıkanmasına Yaklaşım,” 28. Pediatri Günleri ve 7. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 2006.

1. A. Akcay ve Z. Tamay, “Tekrarlayan Akciğer İnfeksiyonu Geçiren Hastaya Yaklaşım,” 26. Pediatri Günleri ve 5. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, 2004.

SEMPOZYUM KONUŞMALARI

 19. Akçay A, Alerjik Rinit, Çocuk Alerji ve Astım Sempozyumu, 20 Eylül 2013, Manisa.

18. Akçay A, BPD’li bebeğin izlemi, Medical Park-Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Sempozyumu, 29-30 Mart 2013.

17. Akçay A, Astım tedavisinde inhalasyon teknikleri, Aile Hekimliği Sempozyumu, 29 Eylül 2012, Edirne. Slaytlar

16. Akçay A, Vakalarla Lateks Allerjisi, İnönü Ünversitesi, Pediatri Okulu, 21-23 Eylül 2012, Malatya. Slaytlar,Davet mektubuBilimsel program

15. Akçay A, Astımın Güncel Tedavisi, Türk Pediatri Kurumu Bölgesel toplantısı, 29.2.2012, Gaziantep. Slaytlar,Davet mektubuBilimsel program

14. Akçay A, , “Astım Tedavisinde İnhalasyon Teknikleri”, Ulusal Çocuk Astım, Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Sempozyumu, 8 Ekim 2011. Slaytlar,

13. Akçay A, , “Astım Tedavisinde İnhalasyon Teknikleri”, 35. Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, 4. Pediatri Günleri, 8-9 Ocak 2011, Hatay. SlaytlarDavet mektubu

12. Akçay A, Astımda Risk Faktörleri, Astım Günü Sempozyumu, Gaziantep Tıp Fakültesi, Gaziantep, 3 Mayıs 2010. Slaytlar

11. Akçay A, Kronik Astım Tanı ve Tedavisi, Gaziantep Çocuk Hastanesi, 2009. Slaytlar

10. Akçay A, Akut Astım Tedavisi, Gaziantep Çocuk Hastanesi, 2009. Slaytlar

9. Akçay A, Astımın Güncel Tedavisi, Denizli Anemon Otel, 23 Aralık 2008.. Slaytlar

8. Akçay A, Astım Tanı ve Tedavisi, Denizli Devlet Hastanesi, Denizli, 2007. Slaytlar

7. Akçay A, Alerjik Rinitli Hastaya Yaklaşım, AİD Doktorlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı, Richmond Otel, 2006.Slaytlar

6. Akçay A, Alerjik Rinit ve Klinik Bulgular, AİD, Eczacılara Bilgilendirme Toplantısı, Richmond Otel, Denizli, 2006.Slaytlar

5.Akçay A, Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisi, Aile Hekimleri Toplantısı, Polisevi 2006.Slaytlar

4. Akçay A, “Akut Astım Tedavisi,” Astım Sempozyumu, Aydın, 2006.Slaytlar

3.  Akçay A ve G. Kılıç, “Akut Ürtiker,” Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2005-2006.Slaytlar

2. Akçay A, “Akut Astım Tedavisi,” Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, 2005.Slaytlar

1. N. Güler ve Akçay A, “Rinit Sendromları,” Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2003-2004. SlaytlarBilimsel program

HALKA YÖNELİK BİLGİLENDİRME KONUŞMALARI

7.Öneş Ü, Tamay Z, Akçay A. Çocuklarda Besin Alerjileri. Hisar Lions Külübü, Beşiktaş Belediyesi. İstanbul, 2012

6. Akçay A. Astım ve Allerjik Hastalıklar: Mehmet Ali Eruslu İlköğretim Okulu: 17.3.2010

5. A Akçay,  9 Aralık Dünya Allerji Günü Alerjik Nezle ve Alerji Halk Bilgilendirme Toplantısı, Gaziantep, 2009

4. A Akçay, Alerjik Nezle ve Alerji, AİD Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantısı, Denizli, 2006.

3. A Akçay, Astım ve Çocuk. İstanbul Üniversitesi Hasta Okulu, 2.6.2004.

2. A Akçay, Çocuklar İshal olmasın. Gazi Mahallesi 75. Yıl Gazi toplum Merkezi, İstanbul, 1999

1. A Akçay,  Depremle yaşamayı öğrenmek. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, Eylül 1999

OKULLARDA EĞİTİM KONUŞMALARI 

Astım ve Allerjik Hastalıklar: Mehmet Ali Eruslu İlköğretim Okulu: 17.3.2010

Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın eğitim amaçlı paylaşımlarından faydalanmak için sosyal medyasını Facebook, Twitter ve İnstagram ile takip edebilirsiniz.