Günümüzde hastalıkların tedavisi için ilaçlar geliştirilirken bu ilaçlara karşı vücudumuz tarafından alerjik reaksiyonlar oluşmaktadır. İlaç alerjileri aslında çok yaygın alerjik hastalıklardan değildir. Her geçen gün yeni ilaçlarla birlikte daha sık görülmeye başlamıştır. İlaç alerjileri ölümle sonuçlanabilecek olan alerjik şoka yol açabildiği için tanısının mutlaka konulması gereklidir.

 

İstanbul Alerji Merkezi

 

 

İlaç alerjileri tedavi amacıyla almış olduğumuz ilaçlara karşı bağışıklık sistemimizin yabancı madde olarak algılaması ve sonrasında bu maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesinde kaynaklanır. Aynı İlaç daha önce birçok kez kullanılmasına rağmen son kullandığında ürtikerden ( kurdeşen) anafilaktik şoka ( alerjik şok ) kadar ciddi birçok reaksiyona yol açabilir.

  1. yüzyılın sonlarından beri analjezik etkilerinden dolayı lokal anestezi (LA) ilaçları dünya üzerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle diş hekimleri tarafından çok sık kullanılmakla birlikte birçok küçük cerrahi işlem sırasında kullanılır. ABD sadece diş hekimleri yılda yaklaşık 200 milyon lokal anestezik ilaç kartuşu kullanmaktadır. Ayrıca lokal anestezik içeren kremler ve pomadlar da çok sık kullanılmaktadır.

Lokal anesteziklere karşı gerçek alerjik reaksiyonlar çok nadirdir ve tüm reaksiyonların  % 1’inden azını oluşturmaktadır. Lokal anestezik ilaç solüsyonlarının enjeksiyonundan sonra sistemik yan etkiler gelişebilir. Bu reaksiyonlar,  geçici vazovagal bayılma ataklarından hayatı tehdit eden anafilaksiye kadar değişebilir. Lokal ilaç alerjilerinde oluşan reaksiyonlardan çoğunu lokal anesteziklerin koruyucu maddeleri neden olur.

Lokal anestezik ilaçlarla oluşan tüm sistemik yan etkilerin alerjik olduğunu düşünülse de lokal anestezik ilaçlarla alerjik olmayan reaksiyonlarda olabilir. Bunlar genellikle ilacın aşırı toksik dozda verilmesine, hızlı dolaşıma karışmasına,  damar içine yapılmasına, kardiyovasküler, merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerine veya aşırı korku gibi psikojenik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Önemli Bilgi

Alerji uzmanları ise (yeni adıyla İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı) 18 yaşından büyüklerde görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim alarak İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı diploması alan ve aynı zamanda da İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları veya Dermatoloji Uzmanı olan doktorlardır.