Kontakt ürtiker belirtileri,  gıdalar, koruyucular, parfümler, bitki ve hayvansal ürünler ve metaller gibi çeşitli bileşiklerin cilde teması sonrasında yaklaşık bir saat içinde görünür. Temas ürtiker immünolojik veya immünolojik olmayan yollarla kendini gösterebilir. Özellikle immünolojik yollarla ortaya çıkan kontakt ürtiker (kurdeşen) hayati tehlikeye yol açabilecek alerjik şok tablosunun habercisi olabilir. Sizlere bu yazımızda kontakt ürtikerin (temas ürtikeri) belirtilerini yazdık.

Etkilenen cilt bölgelerindeki belirti ve semptomlar şunları içerir:

Temas ettiği yerde bölgesel yanma hissi, karıncalanma veya kaşıntı

Özellikle ellerde, lokalize veya yaygın kırmızı şişlikler veya kabarıklıklara neden olabilir. Kızarıklık ve şişmenin şiddeti değişkendir. Kendini hafif kızarıklık veya çok az şişlik gösteren lekelerden, gergin büyük şişlikler ile birlikte çok şiddetli kızarıklık şeklinde gösterebilir.

Meyve veya diğer gıdalar temas ile ağız içinde veya dudaklarda şişliğe yol açabilirken daha ilerlerse yutkunma zorluğu veya nefes darlığına yol açabilecek şişliklere yol açabilir.

Döküntüler genellikle başlangıçtan 24 saat içinde kendiliğinden düzelir.

Deriden başka organlarda da çeşitli belirti ve semptomlar görülebilir. Bunlar deri dışı reaksiyonlar olarak karşımıza çıkar ve özellikle immünolojik yolla gelişen temas ürtikeri olan hastalarda görülme olasılığı daha yüksektir . Deri dışı reaksiyonların özellikleri arasında şunlar bulunur:

Wheezing (bronşiyal astım) nefes darlığı

Burun akıntısı, sulu gözler

Dudak şişmesi, boğaz ağrısı, yutma zorluğu

Mide bulantısı, kusma, ishal, karında kramp tarzında ağrı

Şiddetli anafilaktik şok (alerjik şok ) olarak karşımıza çıkar.

Temas ürtikeri için çeşitli evreleme yöntemleri kullanılır. Evreleme  temas ürtikerin şiddetine göre aşağıdaki gibi yapılır.

Evre 1:  Lokalize ürtiker (kızarıklık ve şişme) gibi semptomlar (örn., Kaşıntı, karıncalanma, yanma hissi)

Evre 2 : tüm vücuda yayılabilen yaygın ürtiker

Evre 3 : – astım belirtileri (wheezing); Rinit, konjunktivit (örneğin, burun akıntısı,  gözlerde sulanma ); ağız içinde ve boğazda semptomlar (örneğin, dudak şişmesi, ses kısıklığı, yutma güçlüğü); ve sindirim sistemini ilgilendiren semptomlar (örneğin bulantı, kusma, ishal, karında kramplar) görülebilir

Evre  4:  Alerjik şok tablosu görülür

evre 1 ve 2 sadece deride oluşan reaksiyonları içerirken  evre 3 ve 4, deri dışındaki organlardaki ve sistemlerdeki reaksiyonları içerir.

Temas ürtikerleri ister immünolojik yoldan isterse nonimmunolojik yoldan olsun ciddi şikayetler olarak karşımızı çıkabilir deri dışındaki organlarda anafilaktik veya anafilaktoid şok gibi ciddi reaksiyonlarla kendini gösterebilir.

Önemli Bilgi

Alerji uzmanları ise (yeni adıyla İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı) 18 yaşından büyüklerde görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim alarak İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı diploması alan ve aynı zamanda da İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları veya Dermatoloji Uzmanı olan doktorlardır.