Kontakt ürtiker tanısını koymak için hastadan dikkatli bir hikaye alınmalı sonrasında iyi bir fizik muayene yapılmalıdır. Kontakt ürtikere yol açabilecek olan maddeler hasta tarafından sık karşılaşma ihtimali olabilecek mesleki bir alerjen olabilir bu yüzden hastanın mesleği son derece önemli olabilir. Bu yazımızda kontakt ürtiker tanı koymayı yazdık.

Kontakt ürtiker oluşmasında İş ortamı, hobileri, evde ve işyerinde kullanılan ürünler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere çok iyi hikaye alınmalı ayrıca kimyasal maruziyet ile şikayetlerin ortaya çıkması arasındaki ilişki dikkatlice gözden geçirilmelidir.

İmmün sistem aracılığı ile gerçekleşiyorsa alerjiye yol açan alerjenin bulunması için alerji deri testleri deri prick testi yapılabilir. Deri prick testi ile sorumlu alerjen bulunabilir burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda alerjiye yol açan alerjenle çapraz reaksiyon veren gıda veya diğer alerjenlerinde mutlaka araştırılması gereklidir. Deri prick testi dışında diğer alerji testlerinden kanda spesifik IgE bakılması da tanı için önemlidir.

İmmün aracılı olmayan kontakt ürtikerlerde deri yama testleri yardımcı olabilir. Kontakt temas ürtikerine yol açabilecek ajanların deriye temas sonrasında oluşacak reaksiyonları deri yama testinde görülebilir.

İmmünolojik yolla oluşan kontakt ürtikeri tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu yüzden komplikasyonları deri dışında birçok sistem üzerinde etkili olabilir,  hatta anafilaksi ve ölüme neden olabilir. Bu yüzden alerji hekimleri tarafından değerlendirilip doğru şekilde tanısının konulması son derece önemlidir.

Önemli Bilgi

Alerji uzmanları ise (yeni adıyla İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı) 18 yaşından büyüklerde görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim alarak İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı diploması alan ve aynı zamanda da İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları veya Dermatoloji Uzmanı olan doktorlardır.