Çocuklarda Grip Aşısı İçin American Academy of Pediatric (Amerika Pediatri Akademisi) çocuklarda gribin önlenmesi ve tedavisi için tavsiyelerini 2016 yılı için güncellemiştir. Biz de sizler için bu güncellemeleri toparladık. 

grip aşısı istanbul alerji

Grip aşısı en erken ne zaman yapılabilir?

Amerika Pediatri Akedemi’si grip aşısını 6. Aydan sonra başlamayı önermektedir. Özellikle canlı influenza aşısı inflfluanza A (H1N1) pdm09 virüsüne etkisi yetersiz bulunmuştur. Bu nedenle de canlı grip aşısı tavsiye edilmiyor.Ancak inaktif aşının yapılması tavsiye edilmektedir. Türkiye’de yapılan aşı canlı değil inaktif aşıdır

Grip Aşısı Ne Zaman Yapılmalıdır?

Amerika Pediatri Akademisi grip aşısını aşı çıkar çıkmaz ve mümkünse ekim sonuna kadar yapılmasını önermektedir.

Grip Aşısı Kaç Doz Yapılır?

-Çocuklarda aşı yapılacağı zaman ilk defa yapılıyorsa 6 ay ile 8 yaş arasında en 2 doz aşı yapılmalıdır ve arada 4 hafta olmalıdır. Amerika Pediatri Akademisi 2016 yılında tavsiyesi şu şekildedir; 6 ay 8 yaş arasında 1 ocak 2016 dan önce 2 veya daha grip aşısı yapılmışsa tek doz aşı yeterlidir. Yapılmamış veya tek doz yapılmışsa 4 hafta arayla 2 doz aşı yapılmalıdır.

Yumurta Alerjisi olanlara grip aşısı yapılabilir mi?

Daha önceki yıllarda yumurta alerjisine ciddi alerjik şok gelişenlerde grip aşısı yapılmaz deniliyordu. Ancak bu değişti. Amerika Pediatri Akademisi önerisi şu şekilde:

-Yumurta alerjisi olan tüm çocuklara diğer aşılar gibi rutin önlemler dışında bir önlem almadan aşı yapılabilir. Grip aşısı yumurtalardan üretilir. Ancak İnfluenza aşısında yumurta protein çok azdır. Son yapılan çalışmalarda yumurta protein anaflaksi riskini artırmadığını göstermiştir. Diğer aşılar gibi aşı sonrası 15 dakika beklenilmesi yeterlidir.

Sağlık personeli grip aşısı olmalı mı?

-Tüm sağlık personelinin influenza aşısı alması uygundur. Çünkü sağlık personeli grip ile ilişkili komplikasyon için yüksek riskli kişilerle temas etmektedir. Bu nedenle her yıl aşılanması uygundur.

Grip Tedavisinde ilaç kullanılır mı?

Nörominidaz inhibitörleri influenza morbidite ve mortalitesine neden olan durumlarda kullanılabilir.

Kimlere Grip Aşısı Yapılmalıdır?

Grip komplikasyonu için riskli olan kişiler aşılanmalıdır. Bunlar;

-5 yaş altındaki çocuklar

-5 yaşından küçük çocuğun yaşadığı evde yaşayan kişiler

-Altta yatan kronik hastalığı olan çocuklar; Kronik kardiyopulmoner hastalık, nörolojik, nörogelişimsel hastalık, immunsüpresif hasta, metobolik hastalığı olan çocuklar

Sağlıklı Çocuklara Grip Aşısı Yapılmalı Mı?

-Sağlıklı çocuklar da aşılanabilir

-2015-2016 yılları arasında influenza mevsiminde influenza nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların %49’unda altta yatan kronik bir hastalık olmadığı bildirilmiştir. Ve influenzadan kaybedilen çocukların %60’ında altta yatan sağlık sorunu olmadığı bildirilmiştir.

Sonuç Olarak;

-Grip aşısı hakkında önceki yıllara göre bazı öneriler değişmiştir.

-Artık yumurta alerjisi olanlar da grip aşısı olabilir.

-5 yaş altı çocuklar ve 5 yaş altında çocuğu olanlar aşılanmalıdır.

-Kronik hastalığı olan ve kronik hastalıklı çocuğu olan aile bireyleri aşılanmalıdır.