Doç. Dr. Adnan Ayvaz

Doç. Dr. Adnan Ayvaz

Çocuk Nöroloji Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Adnan Ayvaz Kimdir?

Dr. Adnan Ayvaz 1965 yılında Trabzon’da doğmuştur ve ilkokul, ortaokul ve lise (Sağmalcılar Lisesi) eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1990 yılında başarıyla mezun olmuştur.

Erzurum İspir merkez sağlık ocağı ve Trabzon Maçka merkez sağlık ocağında ki pratisyen hekimlik çalışmalarından sonra tıpta uzmanlık sınavını  (TUS) kazanarak 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimine başlamıştır.

2002 yılında pediatri uzmanı olarak görev aldığı Trabzon Sürmene Devlet Hastanesinde beş yıl çalışmıştır. 2007 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri bölümüne yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak atanmıştır. Aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ederken 2008 yılında yandal uzmanlık sınavını (YDUS) kazanarak çocuk nörolojisi yandal uzmanlık eğitimine başlamıştır.

2011 yılında devlet hizmeti yükümlülüğü nedeniyle Şanlıurfa Çocuk Hastanesinde çocuk nörologu olarak bir buçuk yıl çalışmıştır.

2015 yılında Doçent olmuştur.  

Aralık 2016 tarihi itibariyle ataması yapılarak Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Doç. Dr. Adnan Ayvaz daha konfurlu bir hizmet için   2018 Kasım Ayında İstanbul Alerji‘de çalışmaya başlamıştır

Uzmanlıkları

Çocuk Nöroloji Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Üye Olduğu Dernekler

Milli Pediatri Derneği

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1Ayvaz A, Nur N, Engin A, Çetinkaya S. Sivas il merkezinde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi çocuklarda hepatit B ve hepatit C yaygınlığı. Türk Ped Arş 2010; 45: 132-6

2. Nur N, Cetinkaya S, Yilmaz A, Ayvaz A, Bulut MO, Sumer H. Prevalence of hypertension among high school students in a Middle Anatolian Province of Turkey. J Health Popul Nutr 2008; 26: 88-94

3.  Cetinkaya S, Nur N, Ayvaz A, Ozdemir D,  Kavakcı Ö. Sosyoekonomik durumu farklı üç ilköğretim okulu öğrencilerinde akran zorbalığının depresyon ve benlik saygısı düzeyiyle ilişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10 (2):151-158

4. Sonmez FM, Odemis E, Ahmetoglu A, Ayvaz A. Brainstem encephalitis and acute disseminated encephalomyelitis following mumps. Pediatr Neurol 2004; 30: 132–134.

5. Alparslan O, Demirel Y, Ayvaz A. Determining the knowledge levels of midwives about vaccines in Sivas, Turkey. Sci Res Essays 2012; 7(44): 3809-3815.

6. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Akyol M. Onychomadesis: A new side effect of sodiım valproate therapy in children? Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 79-81.

7. İçağsıoğlu FD, Atalar M, Ayvaz A, Kaya A. Acute demyelinating encephalomyelitis presenting with a mass lesion. J Pediatr Neurol 2011; 9: 101-104.

8. Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Three Cases of Walker Warburg Syndrome. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (DOI: 10.4328/JCAM.833) Publihed On

9. Atalar HM, Ayvaz A, İçağasıoğlu D, İnci F. Parankimal nörokütanöz melanozis: MR bulguları. TURKRAD, Türk Radyoloji Bülteni Eki (2009/cilt 15, ek 1). 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 4–9 Kasım 2009, Antalya.

10.  Bozdoğan Aİçağasıoğlu FD, Gültekin A, Ayvaz A. Hipoksik iskemik ensefalopatisi olan yenidoğanlarda aktivin A düzeyleri. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

11.  Ayvaz A, Atalar M, Koçak O, İçağasıoğlu FD. Walker Warburg sendromlu olgularımız. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

12. İçağasıoğlu D, Ayvaz A. Çocukluk çağı baş ağrılarının prospektif değerlendirilmesi. 12. Ulusal

13. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Kaya A, Güven AS. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; Febril konvulzyonlar. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

14. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Toksoy HB. Aygüneş U. Serebral venöz tromboz: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

15. İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Balaban H, Koçak O, Haskaloğlu Ş, Cevit Ö. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve Myastenia Gravis: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

16Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Çocuklarda başağrısı.13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

17. Koçak O, İçağasıoğlu D, Ayvaz A, Gültekin A, Cevit Ö, Güven AS, Kaya A. Nöbet geçirme ön tanısıyla yatırılan hastalarımız; afebril konvulzyonlar ve epilepsi. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

18Ayvaz A, İçağasıoğlu D, Şefikoğulları M. Kafa travması sonrası gelişen pediatrik Tolosa-Hunt sendromu: Olgu sunumu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24–27 Mayıs 2011, Nevşehir.

19. Ayvaz A, İçağasıoğlu D. Valproat monoterapisi alan çocuklarda osteopeni risk izlemi. Sözlü bildiri. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

20. Ayvaz A, Yıldızhan M, Bayram E. Van der Knaap lökoensefalopatisi: bir olgu sunumu. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22–25 Mayıs 2013, Sivas.

21. Ayvaz A, Karatoprak EY, Özbek HE. Erken radyolojik bulgular eşliğinde menkes Hastalığı olgusu. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26–29 Mayıs 2010, Konya.

Kurs Katılımları:

1. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı kursu. 14–16 Ocak 2003, Trabzon.

2. Pediatrik Hemodiyaliz Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hemodiyaliz Ünitesi 16 Ocak 2006–17 Nisan 2006, İstanbul. Sertifika No: 522

3. Ölçme- Değerlendirme Kursu. 19 Haziran 2007, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

4. Probleme Dayalı Öğrenim uygulayıcı kursu. 27–29 Şubat 2007, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD, Antalya.

5. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 02–18 Haziran 2008, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas.

6. EEG-EMG kursu. 15-16 Mayıs 2010. Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği 10. Sürekli Eğitim Semineri, Ankara.

7. Uygulamalı EMG Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

8. Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu. 2. Uluslararası katılımlı Samatya EMG günleri. 30 Eylül-3 Ekim 2010, İstanbul.

9. Epilepsi Kursu, 24-27 Mayıs 2011 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Avanos, Nevşehir.

10. II. Temel EEG kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 2-4 Kasım 2012, Ankara.

11. Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 29 Kasım- 1 Aralık 2013, Antalya.

12. Çocuk Nörolojisi Nöromuskuler Hastalıklar Kursu, Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği, 18-19 Ekim 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara