Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığı, ülkemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığının üstüne yapılan yan dallardan birisidir. Eğitim süresi 3 yıldır. Ülkemizde resmi olarak yan dal uzmanlığı olarak kabulü 5-6 yıl olması nedeniyle uzman sayısı çok sınırlıdır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlarının ilgili oldukları başlıca konular şunlardır:

 • Astım
 • Kistik Fibrozis
 • Bronşektazi
 • Kronik akciğer hastalıkları
 • Pnömoni
 • Tekrarlayan pnömoni
 • Kronik ve/veya tekrarlayan öksürük
 • Tüberküloz
 • Doğumsal akciğer hastalıkları
 • İmmotil silia
 • Uyku apne sendromu (Uyku bozuklukları)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • İskelet kas hastalıklarına bağlı akciğer sorunlarıdır

Bu hastalıkların teşhisi için kullanılan tetkik yöntemleri ise:

 • PA AC Grafisi
 • Akciğer BT
 • Akciğer MR
 • Mukosiliyer aktivite
 • Ter testi
 • Ph metre (GÖR teşhisi için)
 • Fleksibl bronkoskopi
 • Mide açlık suyu
 • PPD
 • Allerji testleri
 • Bağışıklık testleri
 • Solunum fonksiyon testleridir

göğüs hastalıklarıSon 50 yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde  astım ve benzeri alerjik hastalıklar artış göstermektedir. Kronik ve tekrarlayan öksürük, tekrarlayan hışıltı ve nefes darlığı, astım, zatürre, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip gibi şikayetler ile Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanına başvuran hastaların tedavilerinin sağlanması, benzeri olayların tekrarlamaması için gerekli  önlemlerin alınması ve özellikle tedaviye iyi yanıt vermediğini düşünülen hastaların altında yatan diğer hastalıkların varlığının araştırılması temel prensipleri arasında yer almaktadır.