Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları

İstanbul Alerji Merkezi

 

İstanbul Alerji Merkezi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’ nde, kronik öksürük, broşit, bronşektazi, hemoptizi (balgamda kan olması), doğumsal akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, bronkopulmoner displazi yabancı cisim aspirasyonu, gastroözefageal reflü hastalığı olan çocuklar, Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olan deneyimli Profesör doktorlar tarafından muayene edilir ve gerekli görüldüğü takdirde gerekli testleri, radyolojik görüntülemeleri (akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi)  ve bronkoskopi planlamaları yapılmaktadır.

Öksürük, hırıltı, nefes darlığı ile gelen bir hastada kistik fibrozis, yabancı cisim aspirasyonu, reflü, bağışıklık sisteminde yetersizlik, doğumsal hava yolu anormallikleri  gibi birçok farklı  hastalık altta yatan gerçek sebep olabilmektedir. Bunun için araştırılması sağlanmalıdır. Özellikle büyüme gelişimi iyi olmayan, tedavilere olumlu yanıt vermeyen, sık hastane yatışları olan ve şikayetleri doğumdan itibaren başlayan hastalar araştırılması gerekmektedir.

Son 50 yıl içerisinde tüm dünyada ve ülkemizde  astım ve benzeri alerjik hastalıklar artış göstermektedir. Kronik ve tekrarlayan öksürük, tekrarlayan hışıltı ve nefes darlığı, astım, zatürre, üst solunum yolu enfeksiyonları, grip gibi şikayetler ile Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanına başvuran hastaların tedavilerinin sağlanması, benzeri olayların tekrarlamaması için gerekli  önlemlerin alınması ve özellikle tedaviye iyi yanıt vermediğini düşünülen hastaların altta yatan diğer hastalıkların varlığının araştırılması temel prensipleri arasında yer almaktadır.